Recollida selectiva de residus

Mancomunitat de la Ribera Alta

2022-10-28 11:59:29

LA MANCOMUNITAT CONFECCIONARÀ EL PLA LOCAL DE GESTIÓ DE RESIDUS GRÀCIES AL PLA REACCIONA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

La Diputació de València mitjançant del Pla Reacciona del 2022 ha concedit a la Mancomunitat de la Ribera Alta una subvenció per a la redacció del Pla Local de Gestió de Residus que agruparà als municipis en què la Mancomunitat presta el servei de recollida de totes les fraccions de residus. El Pla Local de Gestió de Residus és una eina fonamental per optimitzar la gestió dels residus i per a aconseguir una adequada gestió del residus domèstics i assimilables del municipi. En el Pla Local de Residus es recullen les diferents estratègies tant en la recollida de residus com en la seua posterior gestió.