Recollida selectiva de residus

Mancomunitat de la Ribera Alta

2023-01-10 12:24:46

LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA HA CONFECCIONAT LA REDACCIÓ DEL PLA LOCAL DE GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS I ASSIMILABLES GRÀCIES AL PLA REACCIONA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

La Diputació de València, mitjançant el Pla Reacciona de 2022, ha concedit a la Mancomunitat de la Ribera Alta una subvenció per a la redacció del Pla Local de Gestió de Residus que agruparà als municipis en què la Mancomunitat presta el servei de recollida de totes les fraccions de residus.

El Pla Local de Gestió de Residus és una eina fonamental per optimitzar la gestió dels residus i per a aconseguir una adequada gestió dels residus domèstics i assimilables del municipi, ja que en ell es recullen les diferents estratègies tant en la recollida de residus com en la seua posterior gestió.

REACCIONA és el full de ruta per ajudar econòmicament els municipis de la província de València en la mitigació, l’adaptació i l’educació climàtica. Les condicions de les subvencions es concreten en cada epígraf i la seua finalitat és contribuir a transformar aquests municipis en espais més saludables i habitables en un nou escenari climàtic.Tenint en compte l’excel·lent resposta per part dels ajuntaments en l’estratègia REACCIONA, l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València va convocar sis línies de subvenció, en aquesta primera fase, per a actuacions relacionades amb l’energia, la gestió de residus, la mobilitat sostenible, els espais naturals, el cicle integral de l’aigua i l’educació ambiental. En una segona fase es convocaran altres línies de subvenció de l’Àrea de Medi Ambient.