Recollida selectiva de residus

Mancomunitat de la Ribera Alta

2023-01-13 11:00:09

PROJECTE EDUCATIU D’EDUCACIÓ AMBIENTAL: QUÉ FEM?

El projecte “Què fem?” tracta cinc àrees educatives del medi ambient dirigit principalment a cinquè i sisè de primària dels centres educatius, dels municipis que estan adherits al servei de recollida de residus de la Mancomunitat de la Ribera Alta.En aquest projecte, s’exposen materials didàctics emprats per a l’educació ambiental reglada, posant-los a l’abast dels col·legis a càrrec de l’Equip d’Educació Ambiental de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Es tracten problemes ambientals en matèria de mobilitat sostenible, cicle de l’aigua, consum responsable i alimentació sostenible, estalvi energètic i gestió de residus domèstics, incidint principalment en aquesta última. A més, realitzem ecoauditories als col·legis, per veure l’evolució de les bones pràctiques adquirides any rere any.

La finalitat, d’aquest projecte és aconseguir la conscienciació de l’alumnat sobre les problemàtiques i les conseqüències de les nostres accions. Però, sobretot, vol servir per a donar esperança i oferir les ferramentes necessàries perquè l’alumnat, els seus familiars i el col·legi canvien a un estil de vida més sostenible.

Els quatre grans objectius generals són: promoure un canvi de pensament, de valors i d’actituds, fomentar els moviments participatius en entorns de processos de caràcter social, econòmic i ambiental, impulsar línies d’acció en matèria d’Educació Ambiental i disposar d’un marc de referència.

Entre els objectius específics es troben els següents: possibilitar el desenvolupament d’una ètica ambiental, ajudar en l’adquisició de valors ambientals i en la sensibilització amb les premisses de la sostenibilitat, afavorir el pensament crític i innovador, fomentar la diversitat d’opinions, facilitar la comprensió del paper individual, suscitar l’interés de la població, afavorir un canvi d’actitud i de comportament coherent amb la construcció dels nous valors de sostenibilitat, habilitar estructures i canals de participació, propiciar la generació d’estructures i fomentar la responsabilitat social i el compromís ambiental dels centres a través dels equips directius i associacions educatives en l’ambientalització dels centres.

La metodologia utilitzada tracta la motivació-sensibilització, investigació-coneixement, reflexió-crítica i acció-comunicació a través d’activitats, xarrades, tallers i jocs.

En aquestes edats l’alumnat ja presenta una maduresa i coneixements suficients per a assimilar els conceptes i beneficiar-se de les eines que brinda el programa, així, l’alumnat és capaç de transmetre coneixements entre el professorat i els familiars, sent aquests destinataris indirectes.

Des de l’Equip d’Educació Ambiental de la Mancomunitat de la Ribera Alta, volem donar les gràcies per la bona acollida, gran participació i la implicació i recolzament d’aquest projecte per part dels col·legis i els Ajuntaments, garantint d’aquesta manera una evolució progressiva durant el curs acadèmic.